Artikel Pilihan

PERMOHONAN PERTUKARAN LESEN MEMANDU LUAR NEGARA (Automatik).

Permohonan pertukaran lesen memandu luar negara bagi lesen memandu daripada negara-negara yang diiktiraf sebagai pertukaran secara automatik boleh dilakukan secara terus di JPJ Negeri/Cawangan sahaja.

Syarat- syarat pertukaran lesen luar negara (automatik):

 • Permohonan hanya layak dipertimbangkan bagi negara yang tersenarai dalam perjanjian dua hala (bilateral);
 • Pertukaran lesen  memandu luar negara hanya dibenarkan sekali sahaja;
 • Permohonan bagi bukan warganegara Malaysia, tempoh Pass Jangka Panjang hendaklah lebih daripada satu (1) tahun dan tidak kurang tiga (3) bulan semasa tarikh permohonan;
 • Memiliki  Lesen Memandu domestik luar negara  yang masih berkuatkuasa;
 • Memiliki Lesen Memandu Domestik Luar Negara setara dengan Lesen Memandu Kompeten dan Lesen Memandu Percubaan Malaysia;
 • Pertimbangan hanya bagi kelas B2 (motosikal) dan kelas D (motokar);
 • Lesen Sementara, Lesen Pelawat serta lesen memandu  luar negara yang kurang satu (1) tahun tidak layak memohon;
 • Pemohon lesen perlu hadir sendiri.

 

Dokumen yang diperlukan (asal dan salinan):
 • Passport, (dan MyKad) dan Pass Jangka Panjang;
 • Salinan cop keluar  masuk negara pengeluar lesen dalam pasport;
 • Lesen Memandu domestik luar negara  yang masih berkuatkuasa;
 • Pengesahan dan terjemahan Lesen Memandu Luar Negara daripada kedutaan negara pengeluar (di Malaysia) atau pengesahan dari pihak berkuasa pengeluar yang bertanggungjawab ke atas maklumat  lesen berkenaan;
 • 1 keping gambar berwarna (berlatar putih) berukuran 25mm x 32mm;
 • Bayaran proses permohonan- RM20;
 • Bayaran kadar lesen memandu mengikut kelas  (B2-RM20/tahun dan D-RM30/tahun.

INFOSENARAI NEGARA BAGI PERTUKARAN LESEN MEMANDU LUAR NEGARA SECARA AUTOMATIK:

Australia

Belgium

Brunei

China

Denmark

Egypt

Fiji

Finland

France

Jerman

Hongkong

Iran

Iraq

Italy

Japan

Korea

Laos

Libya

Mauritius

Netherland

New Zealand

Papua New Guinea

Philipines

Poland

Rusia

Singapura

Spain

Switzerland

Taiwan

Thailand

Turkey

 


  FAQ Menaiktaraf Lesen Memandu Plastik kepada Lesen Memandu Bersekuriti Tinggi
  FAQ Lesen Memandu Bersekuriti Tinggi. seterusnya
  Kadar Bayaran Bagi Pelesenan Pemandu
  Kadar bayaran yang ditetapkan bagi urusan yang melibatkan perlesenan pemandu. seterusnya
  Penetapan Kadar Bayaran Bagi Lesen Memandu Kelas B2
  Jadual fi latihan, ujian dan lesen kelas B2 sahaja. seterusnya
  Tambah Kelas Lesen Belajar Memandu (LDL)
  Permohonan tambah kelas Lesen Belajar Memandu (LDL). seterusnya
  Pertukaran Lesen Memandu Asing Kepada Lesen Memandu Malaysia
  Untuk negara yang mempunyai perjanjian dua hala dengan Malaysia (Secara Automatik) seterusnya
  Tempahan Ujian Memandu Bahagian II dan III
  Permohonan tempahan ujian meletak kenderaan dan jalan raya. seterusnya
  Permohonan Lesen Vokasional (GDL , PSV , Konduktor)
  Permohonan mendapatkan lesen vokasional GDL , PSV dan Konduktor. seterusnya
  Tambah Kelas Lesen Memandu Percubaan (PDL)
  Permohonan tambah kelas lesen memandu percubaan (PDL). seterusnya
  Permohonan Lesen Belajar Memandu (LDL)
  Permohonan mendapatkan lesen belajar memandu (LDL) seterusnya
  Tambah Kelas Lesen Memandu Kompeten (CDL)
  Permohonan tambah kelas lesen memandu kompeten (CDL). seterusnya
  Permit Memandu Antarabangsa
  Bagi pemegang lesen memandu Malaysia yang ingin memandu di luar negara. seterusnya
  Pertukaran Lesen Memandu Asing Kepada Lesen Memandu Malaysia
  Melalui pengecualian pemakai (Bukan Automatik) seterusnya
  Pengiktirafan Lesen Memandu Negara Asing
  Pemegang lesen luar negara dibenarkan memandu selagi lesen tersebut sah tempoh. seterusnya
  Permohonan Menduduki Ujian Undang Undang Berkomputer Secara Dalam Talian
  Permohonan Menduduki Ujian Undang Undang Berkomputer Secara Dalam Talian seterusnya
  Rayuan Memperbaharui Lesen Memandu Tamat Tempoh
  Bagi lesen memandu tamat tempoh melebihi 3 tahun. seterusnya