Statistik Transaksi Dalam Talian

Bil. Perkhidmatan Bil. Transaksi 2015 Bil. Paparan
1 Semakan Saman 4785145 4785145
2 Rayuan Lesen Memandu Tamat Tempoh 15560 15560