Perutusan

YBHG. DATUK SERI HJ. SARIPUDDIN BIN HJ. KASIM,
KETUA SETIAUSAHA,
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA

Salam Sejahtera dan S‚Äčalam 1Malaysia,

 

Sistem pengangkutan yang efisien memainkan peranan yang penting dalam pembangunan sesebuah negara. Malaysia yang bakal muncul sebagai sebuah negara maju pada tahun 2020 terus berusaha memantapkan sistem pengangkutan melalui pelbagai transformasi bagi mewujudkan satu sistem pengangkutan yang bersepadu.

 
 
Penglibatan Kementeria dalam Program Transformasi Kerajaan (GTP) di bawah Pengangkutan Awam Bandar yang merupakan salah satu dari Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), menjawi wadah utama Kementerian dalam membantu negara ke arah pencapaian Wawasan 2020.
 


Kita sedia maklum arus perubahan sekarang adalah bersifat dinamik dan sentiasa memerlukan daya tahan bagi setiap individu dan organisasi. Perancangan yang mampan dan tepat akan dapat membentuk satu landasan ke arah merealisasikan visi dan misi Jabatan.

Tahniah kepada warga JPJ kerana berjaya menyediakan Pelan Strategik 2016-2020 dalam usaha untuk merealisasikan kenyataan terkandung dalam kerangka Pelan Strategik ini untuk menjadikan JPJ sebuah organisasi yang diiktiraf dan dihormati oleh masyarakat sejagat.

YBHG. DATO' SHAHARUDDIN KHALID,
KETUA PENGARAH JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA

TRANSFORMASI JABATAN PENGANGKUTAN JALAN (JPJ) MERUPAKAN KAEDAH BARU MELAKSANAKAN KERJA MELANGKAUI DARI KEBIASAAN KE ARAH PENGHASILAN MODAL INSAN YANG MEMPUNYAI MENTALITI KELAS PERTAMA DAN INFRASTRUKTUR KELAS PERTAMA.

Sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti adalah penting untuk pembangunan negara. Kerajaan telah memperkenalkan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) bagi mewujudkan elemen kebertanggungjawaban di kalangan anggota pentadbiran dan penjawat awam dalam usaha memastikan rancangan pembangunan negara berjalan lancar dan jayanya.

Pelan Strategik 2016-2020 ini disediakan seiring dengan iltizam kerajaan untuk melakukan proses transformasi melalui pengurusan berteraskan pencapaian dengan menggunakan kaedah penetapan NKRA dan pengukuran KPI. Transformasi Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) merupakan kaedah baru melaksanakan kerja melangkaui dari kebiasaan ke arah penghasilan modal insan yang mempunyai mentaliti kelas pertama dan infrastruktur kelas pertama. Konsep Transformasi JPJ merangkumi perubahan sistematik yang menjurus kepada pewujudan institusi yang cemerlang dan pembinaan imej positif JPJ di kalangan masyarakat.

Usaha transformasi ini memerlukan komitmen yang padu dan berterusan oleh setiap warga JPJ dengan mengamalkan prinsip Budaya Kerja Kelas Pertama. Budaya Kerja Kelas Pertama ialah amalan terbaik dan terpuji yang melebihi daripada kebiasaan. Ia merangkumi aspek pemikiran, pengurusan emosi dan dimanifestasikan melalui perlakuan, tindakan dan cara bekerja yang penuh integriti serta dapat memuaskan hati pelanggan.

Harapan saya, warga JPJ akan bersama-sama berganding bahu dan komited dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan agar matlamat untuk menjadikan JPJ sebagai sebuah institusi yang menerajui bidang pengurusan dan penguatkuasaan pengangkutan jalan bertaraf dunia menjelang tahun 2020 dapat dipenuhi sebagaimana yang telah digariskan dalam Pelan Strategik 2016 - 2020 ini.

   
  • ikon transaksi K001
   Lesen Kenderaan
   Motor (LKM)

   Pertanyaan mengenai tarikh luput LKM.
   Mula
  • ikon transaksi K002
   Lesen Kenderaan
   Motor (LKM)

   Permohonan memperbaharui LKM.
   Mula
  • ikon transaksi K005
   Lesen Kenderaan
   Motor (LKM)

   Permohonan pek maklumat kenderaan.
   Mula
  • ikon transaksi K007
   Pengistiharan Kenderaan Tidak Beroperasi
   Permohonan bagi pengisytiharan kenderaan.
   Mula
  • ikon transaksi L003
   Keputusan Ujian
   Memandu

   Semakan Keputusan Ujian Bahagian1/Vokasional/Praktikal.
   Mula
  • ikon transaksi L011a
   Tarikh Ujian
   Memandu

   Semakan Tarikh Ujian Institut Memandu / Institut Memandu.
   Mula
  • ikon transaksi L011b
   Pertukaran Lesen
   Memandu Luar Negara

   Semakan Pertukaran Lesen Memandu Luar Negara (Bukan Automatik).
   Mula
  • ikon transaksi L011c
   Semak Tarikh Luput
   Lesen Memandu

   Semakan tarikh luput lesen memandu.
   Mula
  • ikon transaksi ENF001
   Semak Saman
   Semakan Saman oleh JPJ.
   Mula
  • ikon transaksi ENF002
   Senarai Hitam
   Semakan Senarai Hitam
   Mula
 • Kenderaan Saya
 • 1. Lesen Kenderaan Motor (LKM), Pertanyaan mengenai tarikh luput LKM. Mula
 • 2. Lesen Kenderaan Motor (LKM), Permohonan memperbaharui LKM. Mula
 • 3. Pek Maklumat Kenderaan, Permohonan pek maklumat kenderaan. Mula
 • 4. Pertukaran Hak Milik Kenderaan Motor Secara Sukarela, Penukaran hak milik kepada pihak lain. Mula
 • 5. Pengistiharan Kenderaan Tidak Beroperasi, Permohonan bagi pengisytiharan kenderaan. Mula
 • 6. Nombor Pendaftaran Hilang/ Curi, Menggunakan semula nombor pendaftaran. Mula
 • 7. Nombor Pendaftaran Total Loss, Menggunakan semula nombor pendaftaran. Mula
 •  
 • 8. No. Pendaftaran Terkini, Semak No. Pendaftaran Terkini. Mula
 • 9. Pendaftaran Status Kenderaan Vintaj / Klasik, Permohonan bagi mendapatkan status kenderaan Vintaj / Klasik. Mula
 • 10. Permohonan Penukaran/Pembaikan Struktur Panel Kenderaan, Permohonan penukaran atau pembaikan struktur panel kenderaan kerana kemalangan. Mula
 • 11. Permohonan Pemasangan Lampu Mata Arah, Permohonan pemasangan lampu mata arah. Mula
 • 12. Permohonan Pengubahsuaian Kenderaan, Permohonan pengubahsuaian kenderaan. Mula
 • Lesen Memandu Saya
 • 1. Keputusan Ujian Memandu, Semakan Keputusan Ujian Bahagian1/Vokasional/Praktikal. Mula
 • 2. Tarikh Ujian Memandu, Semakan Tarikh Ujian Institut Memandu / Institut Memandu. Mula
 • 3. Semak Tarikh Luput Lesen Memandu, Semakan tarikh luput lesen memandu. Mula
 • 4. Rayuan Lesen Memandu Tamat Tempoh, Permohonan dan semakan keputusan rayuan bagi lesen tamat tempoh. Mula
 • 5. Tempoh PIM/SM1, Semakan Tempoh Permit Sekolah / Institut Memandu. Mula
 • 6. Permit Memandu Antarabangsa (IDP), Permohonan untuk mendapatkan lesen memandu. Mula
 • 7. Pengesahan Lesen Memandu, Permohonan mendapatkan pengesahan lesen memandu. Mula
 • 8. Keputusan Pertukaran Lesen Memandu Asing, Semakan keputusan penukaran lesen. Mula
 • 9. Tempoh Permit Institut Memandu / Sekolah Memandu, Semakan tempoh permit. Mula
 •  
 • Kesalahan Dan Penalti Saya
 • 1. Semakan Saman, Semakan status saman. Mula
 • 2. Senarai Hitam, Semakan status senarai hitam. Mula
  • ikon transaksi K001
   Lesen Kenderaan
   Motor (LKM)

   Pertanyaan mengenai tarikh luput LKM.
   Mula
  • ikon transaksi K002
   Lesen Kenderaan
   Motor (LKM)

   Permohonan memperbaharui LKM.
   Mula
  • ikon transaksi K005
   Lesen Kenderaan
   Motor (LKM)

   Permohonan pek maklumat kenderaan.
   Mula
  • ikon transaksi K007
   Pengistiharan Kenderaan Tidak Beroperasi
   Permohonan bagi pengisytiharan kenderaan.
   Mula
  • ikon transaksi L003
   Keputusan Ujian
   Memandu

   Semakan Keputusan Ujian Bahagian1/Vokasional/Praktikal.
   Mula
  • ikon transaksi L011a
   Tarikh Ujian
   Memandu

   Semakan Tarikh Ujian Institut Memandu / Institut Memandu.
   Mula
  • ikon transaksi L011b
   Pertukaran Lesen
   Memandu Luar Negara

   Semakan Pertukaran Lesen Memandu Luar Negara (Bukan Automatik).
   Mula
  • ikon transaksi L011c
   Semak Tarikh Luput
   Lesen Memandu

   Semakan tarikh luput lesen memandu.
   Mula
  • ikon transaksi ENF001
   Semak Saman
   Semakan Saman oleh JPJ.
   Mula
  • ikon transaksi ENF002
   Senarai Hitam
   Semakan Senarai Hitam
   Mula
 • Kenderaan Saya
 • 1. Lesen Kenderaan Motor (LKM), Pertanyaan mengenai tarikh luput LKM. Mula
 • 2. Lesen Kenderaan Motor (LKM), Permohonan memperbaharui LKM. Mula
 • 3. Pek Maklumat Kenderaan, Permohonan pek maklumat kenderaan. Mula
 • 4. Pertukaran Hak Milik Kenderaan Motor Secara Sukarela, Penukaran hak milik kepada pihak lain. Mula
 • 5. Pengistiharan Kenderaan Tidak Beroperasi, Permohonan bagi pengisytiharan kenderaan. Mula
 • 6. Nombor Pendaftaran Hilang/ Curi, Menggunakan semula nombor pendaftaran. Mula
 • 7. Nombor Pendaftaran Total Loss, Menggunakan semula nombor pendaftaran. Mula
 •  
 • 8. No. Pendaftaran Terkini, Semak No. Pendaftaran Terkini. Mula
 • 9. Pendaftaran Status Kenderaan Vintaj / Klasik, Permohonan bagi mendapatkan status kenderaan Vintaj / Klasik. Mula
 • 10. Permohonan Penukaran/Pembaikan Struktur Panel Kenderaan, Permohonan penukaran atau pembaikan struktur panel kenderaan kerana kemalangan. Mula
 • 11. Permohonan Pemasangan Lampu Mata Arah, Permohonan pemasangan lampu mata arah. Mula
 • 12. Permohonan Pengubahsuaian Kenderaan, Permohonan pengubahsuaian kenderaan. Mula
 • Lesen Memandu Saya
 • 1. Keputusan Ujian Memandu, Semakan Keputusan Ujian Bahagian1/Vokasional/Praktikal. Mula
 • 2. Tarikh Ujian Memandu, Semakan Tarikh Ujian Institut Memandu / Institut Memandu. Mula
 • 3. Semak Tarikh Luput Lesen Memandu, Semakan tarikh luput lesen memandu. Mula
 • 4. Rayuan Lesen Memandu Tamat Tempoh, Permohonan dan semakan keputusan rayuan bagi lesen tamat tempoh. Mula
 • 5. Tempoh PIM/SM1, Semakan Tempoh Permit Sekolah / Institut Memandu. Mula
 • 6. Permit Memandu Antarabangsa (IDP), Permohonan untuk mendapatkan lesen memandu. Mula
 • 7. Pengesahan Lesen Memandu, Permohonan mendapatkan pengesahan lesen memandu. Mula
 • 8. Keputusan Pertukaran Lesen Memandu Asing, Semakan keputusan penukaran lesen. Mula
 • 9. Tempoh Permit Institut Memandu / Sekolah Memandu, Semakan tempoh permit. Mula
 •  
 • Kesalahan Dan Penalti Saya
 • 1. Semakan Saman, Semakan status saman. Mula
 • 2. Senarai Hitam, Semakan status senarai hitam. Mula