Artikel Pilihan

TAMBAH KELAS LESEN MEMANDU PERCUBAAN (PDL) 

Permohonan tambah kelas lesen memandu percubaan (PDL) boleh dilakukan di JPJ Negeri/Cawangan sahaja.

Syarat- syarat tambah kelas:

  • Lulus Ujian Amali Bahagian 2 dan 3 dan masih berkuatkuasa 1(satu) tahun
  • keputusan ujian telah dikemaskini dan masih berkuatkuasa dalam tempoh satu (1) tahun

 
Dokumen yang diperlukan:

  • MyKad/Pasport asal atau salinan MyKad/Pasport pemohon sekiranya urusniaga dilakukan oleh wakil.
  • Lesen memandu asal/salinan
  • Pengenalan diri asal wakil
  • 1 keping gambar warna (berlatar putih) berukuran 25mm x 32mm (pilihan)
  • Visa masih berkuatkuasa (warga asing)
  • Bayaran RM5.00