Muat Turun Borang Pelesenan Kenderaan
Bil. Nama Borang Muat Turun
1. Borang Permohonan VTA COMMERCIAL VEHICLE AND MACHINERY(SCHEDULE I & II) 263KB
2. Borang Permohonan VTA MOTORSIKAL(SCHEDULE I & II) 247KB
3. Borang Permohonan VTA PASSENGER CAR (SCHEDULE I & II) 296KB
4. Permit Perjalanan Sementara Untuk Tujuan Pemeriksaaan Kenderaan (JPJ K12) 111KB
5. Notis Pertukaran Butir-Butir Kenderaan dan Pemunya Berdaftar (JPJ K8) 122KB
6. Borang Tempahan Nombor Pendaftaran Kenderaan Secara Tawaran (PINDAAN 1/2009) (M.V.10) 36KB
7. Borang Tempahan Nombor Pendaftaran Kenderaan Secara Pilihan (M.V.10A) 17KB
8. Borang Tempahan Nombor Pendaftaran (Pindaan 2/2009) Kelulusan Khas (M.V.10B) 17KB
9. Borang Tempahan Nombor Pendaftaran Kenderaan Secara Tawaran W.P. Putrajaya 83KB
10. Borang Senarai Semak Permohonan Pembetulan Data dan Nombor Casis Kenderaan Pada Perakuan Pendaftaran Kenderaan 37KB
11. Borang Senarai Semak eDaftar 15KB
12. Borang Permohonan Pertukaran Alamat (JPJ C1) 271KB
13. Borang Permohonan Pengujudan Dan Pengesahan Rekod Kenderaan (JPJ K16) 310KB
14. Borang Permohonan Pengisytiharan Kenderaan Tidak Digunakan (JPJ K11) 118KB
15. Borang Permohonan Pembatalan Pendaftaran Kenderaan (JPJ K1C) 197KB
16. Borang Permohonan Pendua Perakuan Pendaftaran Kenderaan Atau Pendua Lesen Kenderaan Motor Atau Pendua Lesen Perdagangan Motor (JPJ K7) 226KB
17. Borang Senarai Semak Permohonan Pendaftaran Baru Kenderaan Perdagangan Selain e Daftar (JPJ K1G) 157KB
18. Borang Senarai Semak Permohonan Pendaftaran Baru Kenderaan dan Pemindahan Nombor Pendaftaran (JPJ K1E) 40KB
19. Borang Permohonan Pertukaran Nombor Pendaftaran Kenderaan (JPJ K1A) 23KB
20. Permohonan Pengecualian Bayaran Lesen Kenderaan Motor (LKM) /AVRF (JPJ K14) 81KB
21. Borang Permohonan Pendataran Kenderaan Motor (JPJ K1) 54KB
22. Borang Guna Semula Nombor Kenderaan Yang Hilang (JPJ K13) Pindaan 2016 71KB
23. Borang Permohonan Pelekat Kenderaan OKU (JPJ K17) 36KB
Muat Turun Borang Permohonan Lesen Perubahan Sementara (LPS)
Bil. Nama Borang Muat Turun
1. Surat Permohonan Lesen Perubahan Sementara 27KB
2. Borang Permohonan Lesen Perubahan Sementara (JPJ K15) 39KB
3. Borang Senarai Semak Lesen Perubahan Sementara (JPJ K15B) 27KB
Muatturun Borang Lesen Perdagangan Kenderaan Motor (LPKM)
Bil. Nama Borang Muat Turun
1. Senarai Semak Permohonan Lesen Perdagangan Kenderaan Motor (LPKM-SS1) 36KB
2. Borang Permohonan Lesen Perdagangan Kenderaan Motor (LPKM) (JPJ K5) 149KB
Muat Turun Borang Tukar Hakmilik
Bil. Nama Borang Muat Turun
1. Borang Penyata Pertukaran Milikan Kenderaan Motor Selain Daripada PindahMilik Secara Sukarela Oleh Pemunya Berdaftar (JPJ K3A) 129KB
2. Borang Penyata Pertukaran Milikan Kenderaan Motor Secara Sukarela Oleh Pemunya Berdaftar (JPJ K3) 109KB
Muat Turun Borang Bayaran Balik
Bil. Nama Borang Muat Turun
1. Borang Permohonan Pembayaran Balik (refund) LKM/LPKM(JPJ K6) 156KB