Pelan Strategik 2011-2015

Pelan Strategik JPJ 2011-2015 adalah merupakan kesinambungan kepada Pelan Strategik 2005-2010 yang menetapkan halatuju transformasi warga JPJ ke arah usaha memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan JPJ. JPJ yang merupakan salah satu agensi utama barisan hadapan di bawah Kementerian Pengangkutan sentiasa memainkan peranan penting untuk kesejahteraan rakyat Malaysia.

Muat turun di sini.