Pelan Integriti

Pelan Integriti JPJ Edisi Kedua ialah sebagai garis panduan dalam menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti dan berintegriti kepada rakyat ke arah usaha memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan JPJ. 

Muat turun di sini.

Pelan Integriti ini masih digunapakai sehingga Pelan Integriti yang baharu diwujudkan.

(dikemaskini pada 2016)