Kod Etika JPJ

Kod Etika dan Tatakelakuan ini bertujuan membantu dan menjadi panduan kepada melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaras dengan peraturan dan undang-undang yang perlu dipatuhi.

Muat turun di sini.