Informasi Jabatan Pengangkutan Jalan

Dasar Keselamatan ICT JPJ
Muat turun di sini

Pelan Strategik 2016 - 2020
Muat turun di sini

Laporan Tahunan
Senarai laporan tahunan Jabatan. Muat turun mengikut tahun.

Kod Etika Jabatan Pengangkutan Jalan
Muat turun di sini

Pelan Integriti
Pelan Integriti Jabatan terkini sebagai panduan dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat.

Kadar Kompaun
Senarai kadar kompaun yang dikenakan oleh Jabatan. Muat turun mengikut tajuk.

Jadual Larangan
Senarai jadual larangan mengikut tahun. Muat turun mengikut tajuk.