1. 2 Julai 2016 - Pemantauan Trafik Melalui Udara Ketua Pengarah JPJ, Dato' Nadzri Siron bersama pihak Pengarah Urusan PLUS Malaysia Berhad, Dato' Noorizah Hj Abd Hamid.

  2. 2 Julai 2016 - Pemantauan Trafik Melalui Udara Ketua Pengarah JPJ, Dato' Nadzri Siron bersama pihak Pengarah Urusan PLUS Malaysia Berhad, Dato' Noorizah Hj Abd Hamid.

  3. 2 Julai 2016 - Pemantauan Trafik Melalui Udara Ketua Pengarah JPJ, Dato' Nadzri Siron bersama pihak Pengarah Urusan PLUS Malaysia Berhad, Dato' Noorizah Hj Abd Hamid.

  4. 2 Julai 2016 - Pemantauan Trafik Melalui Udara Ketua Pengarah JPJ, Dato' Nadzri Siron bersama pihak Pengarah Urusan PLUS Malaysia Berhad, Dato' Noorizah Hj Abd Hamid.

  5. 2 Julai 2016 - Pemantauan Trafik Melalui Udara Ketua Pengarah JPJ, Dato' Nadzri Siron bersama pihak Pengarah Urusan PLUS Malaysia Berhad, Dato' Noorizah Hj Abd Hamid.

  6. 2 Julai 2016 - Pemantauan Trafik Melalui Udara Ketua Pengarah JPJ, Dato' Nadzri Siron bersama pihak Pengarah Urusan PLUS Malaysia Berhad, Dato' Noorizah Hj Abd Hamid.

  7. 2 Julai 2016 - Pemantauan Trafik Melalui Udara Ketua Pengarah JPJ, Dato' Nadzri Siron bersama pihak Pengarah Urusan PLUS Malaysia Berhad, Dato' Noorizah Hj Abd Hamid.

  8. 2 Julai 2016 - Pemantauan Trafik Melalui Udara Ketua Pengarah JPJ, Dato' Nadzri Siron bersama pihak Pengarah Urusan PLUS Malaysia Berhad, Dato' Noorizah Hj Abd Hamid.